Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniana w sposób i w formie określonej we wniosku, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Wnioski składa się w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 (32) 476 14 51
tel./fax: +48 (32) 476 17 27

e-mail:
szpitalwsr@szpitalwsr.pl 

NIP: 6332002096
REGON: 000297767

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 53

Powrót na początek strony