Nabór pracowników

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021 r., poz. 430) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na ww. stanowisko.

Termin składania ofert: od 18.08.2022 r. do 01.09.2022 r.

Ogłoszenie o konkursie na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 (32) 476 14 51
tel./fax: +48 (32) 476 17 27

e-mail:
szpitalwsr@szpitalwsr.pl 

NIP: 6332002096
REGON: 000297767

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony